LIVSCOACHING

Coaching - livscoaching - livscoach Ingela Hansson - samtalslotsen.se

När du vill göra förändringar, förbättra prestationer
eller förverkliga dina drömmar privat eller i yrkeslivet.  

Hur går det till?

Livscoaching  handlar om förändring och personlig utveckling. Men det kan vara svårt att göra en förändring på egen hand, att hitta viljan och inte fastna på vägen. Jag hjälper dig med uppmuntran, motivation men även utmaning för att du ska nå dina mål. Du får stöd i att se vilka faktorer som styr dig och vilka invanda mönster som hindrar dig att nå dina mål.

Men det är lika viktigt att du får chans att uppleva att det även finns möjligheter och potential inom dig. Vi kommer också att arbeta med din VILJA, vad du vill och att du faktiskt kan välja. Vi undersöker tillsammans var du befinner dig just nu, vart du vill och hur du ska ta dig dit. 

Jag använder mig av olika verktyg och tekniker som anpassas efter dina behov. Det kan vara olika slag av samtal, visualiseringar, meditiation, mindfullness och bilder. I coachningen lägger vi mest vikt på här-och-nu och blickar framåt och vi träffas normalt 5-10 gånger. 

Målet med coachingen är att du skall få en ökad medvetenhet och insikter för att få kontakt med din VILJA och ta dig dit du vill utifrån ditt syfte och mening med livet.       

Grunden i coachingen 

Min grund inom livscoaching vilar även den på Psykosyntes som kan beskrivas som en livs- och utvecklingsprocess. Den ser brister och tillkortakommanden som en utvecklingspotential och att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. Centralt inom psykosyntes är att medvetandegöra våra olika mönster och vår potential och därigenom hitta VILJAN, lusten och framför allt glädjen att själva ta kontroll över livet. 

Du kan läsa mer om psykosyntesens grundtankar på Psykosyntesförbundets hemsida!

I coaching använder jag mig även av Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) som är en metod som fokuserar på att stärka individens egen motivation till nya beteenden och förändring. 

Ditt första samtal är alltid kostnadsfritt 

Det är viktigt att du får känna efter om jag är rätt coach för dig. Därför är ditt första samtal alltid kostnadsfritt. Du berättar var du befinner dig i livet och jag ger min syn på hur vi kan arbeta vidare tillsammans. Sen är det du som väljer om du vill fortsätta din utvecklingsresa tillsammans med mig. Läs mer om priser här! 

   

Coaching - livscoaching - livscoach Ingela Hansson - samtalslotsen.semtals

"Om du inte vet vart du ska, så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar"


ur Alice i underlandet