SAMTALSTERAPI

 Med samtalsterapi kan du stärka din självkänsla, reda ut relationsproblem, få stöd i svåra val eller hjälp att hantera en svår händelse eller livskris. 

Hur går det till?

Min uppgift som terapeut är att möjliggöra en personlig utveckling och stödja dig när kris och inre kaos tycks göra det svårt att hantera din livssituation. Jag möter dig med empati och lotsar dig till nya insikter men ytterst är det du själv som har svaren inom dig.

Målet är att du skall få en djupare kännedom om dig själv. En medvetenhet om vilka mönster som kan hindra dig men även medvetenhet om din unika potential. Allt för att få kontakt med din VILJA för att hitta vägen till hur du vill ha ditt liv. Ett liv med harmoni och helhet.   

Min grund inom samtalsterapi vilar på Psykosyntes som psykologisk inriktning men terapin kan även inkludera andra terapiformer såsom ACT, KBT och Schematerapi. Rent praktiskt använder jag olika tekniker efter dina behov och förutsättningar. Det kan vara samtal i olika former, visualiseringar, mindfulness, bild, rörelse med mera.

Tiden du behöver gå i samtalsterapi kan vara svår att förutsäga och är beroende av vad du vill, behöver och har möjlighet till. Men initialt så rekommenderar jag att vi träffas en gång i veckan.

Grunden i terapin

Psykosyntesen som psykologisk inriktning kan beskrivas som en livs- och utvecklingsprocess som har fokus på det friska hos var och en. Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, tankar och känslor. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. 

Inom Psykosyntes ser man brister och tillkortakommanden som en utvecklingspotential och att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. Centralt är att medvetandegöra våra olika mönster och vår potential och därigenom hitta VILJAN,  lusten och framför allt glädjen att själva ta kontroll över livet. 

Samtalsterapi inom Psykosyntes handlar om friskvård och personlig utveckling - det handlar inte om behandling av sjukdomstillstånd. Det handlar om att i samverkan med terapeuten utveckla sig själv och sina relationer.

Du kan läsa mer om psykosyntesens grundtankar på Psykosyntesförbundets hemsida!

Ditt första samtal är alltid kostnadsfritt 

Det är viktigt att du får känna efter om jag är rätt terapeut för dig. Modern forskning visar att känna tillit och kunna öppna sig för sin terapeut är helt avgörande för utfallet i terapin. Därför är ditt första samtal alltid kostnadsfritt. Du berättar var du befinner dig i livet och jag ger min syn på hur vi kan arbeta vidare tillsammans. Sen är det du som väljer om du vill fortsätta din utvecklingsresa tillsammans med mig. Läs mer om priser här!

  

samtalsterapeut Ingela Hansson, samtalslotsen.se

 

  "Livet är inte ett problem som skall lösas, utan ett mysterium som ska levas"

  Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare