Integritetspolicy

För Samtalslotsen är din personliga integritet viktig. Här förklaras hur insamling och använding av dina personuppgifter går till samt dina rättigheter. Du är alltid välkommen att höra av dig ifall du har frågor.

Hos Samtalslotsen terapi & coaching är det jag, Ingela Hansson, som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).  

Samtalslotsen behöver spara och behandla personuppgifter om dig i verksamheten, så som namn, kontaktuppgifter och adress men enbart så länge det är nödvändigt. De personuppgifter som avses är uppgifter du angett i ett kontaktformulär, i e-post, i tidsbokning via Boka direkt och uppgifter i samband med betalning av tjänst.    

Syftet med att jag sparar dina personuppgifter är att kunna inleda eller bibehålla en affärsrelation med dig som klient eller blivande klient samt att uppfylla lagstiftningen för bokföring.   

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod (exempelvis 7 år enligt bokföringslagen). Har vi en affärsrelation sparas dina personuppgifter så länge vi har en affärsrelation och ett år därefter. 

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt använder Samtalslotsen cookies. Cookies används för att kunna följa vad du gör på webbplatsen med syfte att förstå om det är lätt att hitta vår information. Med hjälp av cookies kan även trafiken på  webbplatsen mätas för ett statistiskt underlag som används för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan hantera och blockera cookies genom din webbläsare om du inte önskar detta.

Öppenhet och transparens är viktigt. Du har rätt att begära att få ut information om de uppgifter företaget har om dig, att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom en kontakt till ingela@samtalslotsen.se

Integrationsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen (GDPR). Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till IMY.