Om mig

Samtalsterapeut och Livscoach Ingela Hansson, Samtalslotsen.se

Jag som driver Samtalslotsen heter Ingela Hansson och jag har arbetat med människors förändring och utveckling i stor del av mitt liv. De senaste 20 åren har arbetet inneburit att stödja människor att komma åter i arbete efter att drabbats av sjukdom eller skada. Fokus för mig både i arbetsliv och privat är att se till hela människan, att se bortom hinder och ta vara på resurser.

I grunden är jag arbetsterapeut och på senare år har jag även utbildat mig till diplomerad samtalsterapeut inom Psykosyntes via HumaNova. Det är en 3-årig utbildning i Integrativ psykoterapi (sk Steg 1 nivå) som även inkluderar teorier och metoder från Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Schematerapi, Gestalt terapi samt  Empatisk kommunikation eller Non violent Communication (NVC). 

Utöver detta har jag en grundutbildning inom Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing). 

I mitt liv har jag mött många utmaningar och mötet med Psykosyntes innebar för mig en ny plats i livet, både privat och yrkesmässigt. Jag har fått möta mina egna livsfrågor men även fått möjligheten att möta och lotsa människor i sina frågeställningar i livet på ett djupare plan. Att få följa människor på resan mot ett mer meningsfullt liv, i linje med deras syfte och mening, är något jag brinner för. Jag ser fram emot att följa dig på din resa!

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer deras etiska regler. 

Vill du veta mer om företagets hantering av personuppgifter, se integritetspolicyn